Reglement senioren

 1. Bij aankomst aan het viswater dient eenieder zich persoonlijk te melden bij de wedstrijdcommissie voor inschrijven en loten voor het plaatsnummer.
 2. U dient ten alle tijde plaats te nemen op het plaatsnummer dat door u geloot is; het is niet toegestaan te “verkassen” indien de plaats niet bevalt. (in voorkomend geval kan er alleen verplaatst worden in overleg met de wedstrijdcommissie.
 3. Deelnemers gaan pas naar hun visplaats, als het signaal hiervoor gegeven is door de wedstrijdcommissie; voeren en vissen is eerst toegestaan, wanneer het eerste enkele signaal is gegeven. De wedstrijd is beëindigd bij het laatste, dubbele signaal.
 4. De vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of verlies/beschadiging van hengels en/of andere materialen.
 5. Alle vis (behalve aal, paling, snoek en snoekbaars) wordt gewogen. Vis die tijdens de wedstrijd is gehaakt, telt mee voor de weging als deze binnen 5 minuten na het laatste signaal zich in het leefnet bevind.
 6. Zie de wedstrijden op ohvoldenzaal.nl voor bepalingen over aantal te gebruiken hengels, type visserij, of andere actuele informatie.
 7. Tijdens de wedstrijd mogen zich niet meer hengels of hengeldelen zich boven het water bevinden, dan toegestaan is om mee te vissen.
 8. Het leefnet dient minimaal 150 cm lang te zijn bij een diameter van minstens 40 cm; de opening bij een rechthoekig leefnet dient een afmeting te hebben van minstens 30 x 40 cm.
 9. In géén geval mag de visser zijn of haar mede wedstrijddeelnemers hinderen.
 10. Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd door de wedstrijdcommissie gestaakt door middel van een driedubbel hoornsignaal; er wordt dan niet gewogen.
 11. Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie en/of controleurs dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 12. Wedstrijddeelnemers die zich niet aan dit reglement houden, kunnen gediskwalificeerd worden.
 13. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend.