Vergunningen

Uitleg over een visvergunning
In Nederland is het bij wet verboden om te vissen, tenzij je een schriftelijke toestemming hebt van de visrechthebbende. Voor de meeste wateren in een gemeente is dat de plaatselijke hengelsportvereniging. Voor de meeste andere wateren is dat Sportvisserij Nederland. Met een VISpas van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten vereniging, heb je van Sportvisserij Nederland toestemming om in viswater van Sportvisserij Nederland te mogen vissen. Welke wateren dat zijn, staat in de Landelijke lijst van viswateren. Denk hierbij vooral aan kanalen en rivieren die buiten de bebouwde kom liggen.

Een VISpas koop je via een hengelsportvereniging. Hiermee heb je ook de toestemming om te vissen in het water van die vereniging. Sommige verenigingen hebben geen 'eigen' water, andere verenigingen hebben dat wel, en sommige verenigingen wisselen elkaars water uit.
De kosten van een VISpas zijn dan ook opgebouwd uit een gedeelte voor Sportvisserij Nederland en een gedeelte voor de vereniging.

Hoe zit dat in Oldenzaal en omgeving?

Als je een VISpas van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging (OHV) aanschaft, mag je natuurlijk in het water van de Landelijke lijst vissen. En natuurlijk in alle wateren van de gemeente Oldenzaal, waar de OHV de visrechten pacht van de gemeente. Omdat de OHV het viswater uitwisselt met de vereniging 'Ons Genoegen' in Hengelo en de vereniging 'Vislust' in Almelo, mag je ook in het viswater van deze verenigingen vissen! Welke wateren dat precies zijn, staat in de 'Regiovergunning' die je kunt downloaden vanaf onze website: Regionale lijst van wateren.

Let op: Enschede (VIOS) doet NIET mee met deze regiovergunning. Als je in het viswater van VIOS wilt vissen, dien je lid van VIOS te worden. Andersom ook: Als je alleen lid ben van VIOS, mag je niet in de viswateren van Hengelo, Almelo of Oldenzaal vissen.

Let op: Vissen zonder vergunning, of het overtreden van de regels, is verboden en kan een flinke bekeuring opleveren. Mocht je vragen of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.

Welke vergunning heb ik nodig?

Dat hangt af van je leeftijd, waar je wilt vissen, en hoe je wilt vissen. Gebruik hiervoor onderstaand schema:


Waar kan ik een vergunning aanschaffen? en dan?
Via het menu op deze website kan je onze verkooppunten raadplegen.
Ook kan je online een vergunning aanvragen, betalen en een voorlopig bewijs van lidmaatschap uitprinten.

Je krijgt of print bij aanschaf dus een voorlopig bewijs van lidmaatschap, deze is meteen (mits goed ingevuld) geldig om te mogen vissen. Binnen drie weken krijg je de echte VISpas dan thuisgestuurd.


Korting voor 14,15,16 jarigen én 65+:
Als je op 1 januari 14, 15 of 16 bent (VISpas jongeren), of ouder dan 65 jaar (VISpas Seniorplus), kan je de VISpas met korting aanschaffen. Dit kan via deze link: vispas-online-bestellen
.

Machtiging:
Bij het lid worden kan je de OHV machtigen om de kosten voor de VISpas jaarlijks automatisch af te schrijven. Dit is gemakkelijk, omdat eind oktober dan automatisch de contributie mét korting wordt geïncasseerd en je eind december de VISpas automatisch krijgt thuisgestuurd. Je hoeft dan het jaar daarop niet opnieuw lid te worden.

Wijzigen of opzeggen:
Geef je wijzigingen aan ons door. Een verhuizing bijvoorbeeld. Of een ander rekeningnummer. Gebruik het menu 'contact' om ons op de hoogte te houden van jouw veranderingen. Een opzegging bij automatische incasso dien je vóór 1 oktober van het lopende jaar bij ons in te dienen.

Weekkaart:

Voor wie een weekje wil vissen in de visvijvers van de OHV hebben wij een weekkaart. Deze kost € 7,50 Met deze weekkaart mag je met twee hengels en met alle wettelijk toegestane aassoorten vissen. Zie onze verkooppunten voor adressen en beschikbaarheid.