Regelement jeugd karpervissen

Reglement jeugd karpervissen:

1.Iedere deelnemer dient zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdcommissie, om zich in te laten schrijven, op vertoon van de vispas OHV.
2.Het is een individuele wedstrijd, dus dat betekend dat je tijdens de wedstrijd niet geholpen mag worden op welke manier dan ook, door alle niet-leden van de wedstrijdcommissie. Iedereen heeft op deze manier gelijke kansen. Begeleiding is herkenbaar voldoende aanwezig aan het water. Een uitzondering op dit punt van regelement is dat in de leeftijdsgroep t/m 12 jaar door een ouder, voogd etc. geholpen mag worden.
3.Je gaat pas naar de visplaats als je een nummer hebt. Je mag beginnen als het hoornsignaal heeft geklonken. Voor het hoornsignaal mag je alleen peilen. Na het hoornsignaal mag beaasd, gevoerd en gevist worden.
4.Je mag maximaal 500 gr. droog voer gebruiken.
5.Als je vis hebt gevangen dient deze meteen gewogen te worden door iemand van de vereniging.
6.De spanwijdte van het schepnet dient minimaal 60 cm. breed te zijn.
7.Je dient ook in het bezit te zijn van een onthaakmat.
8.Het is verboden met gekleurde maden, verse de vase, drijvend aas of wettelijk verboden aassoorten te vissen.
9.Je vist met één werphengel.
10.Je houd tijdens de wedstrijd rekening met elkaar zodat je elkaar niet tot last bent tijdens het vissen.(let hierbij voornamelijk op tijdens het ingooien)
11.Als je er een vis aan krijgt die te groot of te zwaar is moet je op je eigen plaats blijven en proberen anderen niet te hinderen.
12.Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt door middel van twee hoornsignalen. Er wordt niet gewogen. De wedstrijd wordt verplaatst naar de daarvoor geplande reservedatum.
13.Het totaal gewicht van de geviste wedstrijden is bepalend voor de einduitslag.
14.De vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, verlies, beschadiging van hengels en andere materialen.
15.Gedraag je sportief en laat je visplaats netjes en schoon achter want je bent gast in de natuur.
16.Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie dienen altijd te worden opgevolgd.
17.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend.