Nachtvissen in Oldenzaal

Regels omtrent het nachtvissen:
In de viswateren van de OHV is het toegestaan te vissen vanaf 1 uur voor zonsopkomst, tot 2 uur na zonsondergang. Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Op de Surfvijver en op de Chris Agterbosvijver, gelegen op recreatiepark het Hulsbeek, mag tussen zonsopkomst en ondergang gevist worden.
 2. Op de Chris Agterbosvijver, gelegen op het recreatiepark het Hulsbeek, mag onder beperkte voorwaarden 's nachts gevist worden. Zie de volgende informatie:

Update december 2016:
De Nachtvergunningen CAV 2017 zijn in de maak en worden met je OHV VISpas verstuurd. Er is geen wachtlijst.


Inleiding

De Oldenzaalse Hengelsport Vereniging (OHV) is een dynamische vereniging die meegaat met de huidige ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is het nachtvissen, voornamelijk op karper. De Chris Agterbosvijver (CAV), de visvijver op het Hulsbeek, heeft een mooi karperbestand waar fanatieke karpervissers van de OHV uit Oldenzaal en omstreken graag gericht op vissen. Dit gebeurt bij voorkeur ’s nachts.
De OHV heeft in 2010 in overleg met CarpTeam Oldenzaal en de Regio Twente een nachtvisregeling gemaakt. Een selecte groep leden van de OHV beschikte over een nachtvispas waarmee zij ’s nachts toegang hadden tot, en mochten vissen aan de vijver. Voor de komende jaren is deze regeling, in iets gewijzigde vorm, gecontinueerd.

Hoe gaat de regeling in zijn werk?
In overleg met de Regio Twente mag de OHV veertig (40) nachtvergunningen CAV uitgeven. Aanmelden gaat via het formulier onder aan deze pagina. Communicatie over beschikbaarheid, betaling en verzending gaat allemaal via e-mail.
De vergunning is één jaar geldig. Aan het eind van het jaar, rouleren er sowieso 10 plaatsen. Selectie vind plaats op grond van het nakomen van de voorwaarden. (bijvoorbeeld: als uit controle blijkt dat de voorwaarden niet worden nageleefd, of als je geen vissessies/vangsten registreerd, is de kans aanmerkelijk kleiner dat je voor het volgend jaar automatisch weer in aanmerking komt voor een nieuwe nachtverunning CAV.) Nachtvissers die wel geplaatst worden voor het volgende jaar krijgen per e-mail bericht. Afvallers kunnen zich opnieuw aanmelden volgens de wachtlijst.
Er wordt een wachtlijst op volgorde van binnenkomst bijgehouden bij meer dan 40 inschrijvingen.

Aanmelden
Je kunt via het aanvraagformulier onder aan deze pagina een 'Nachtvergunning CAV' aanvragen. Met dit formulier geef je jouw gegevens op, en ga je akkoord met de gedragsregels en voorwaarden voor de regeling.
Hierbij geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Binnen een paar dagen ontvang je een e-mail terug met een reactie. Als er een nachtvergunning CAV aan jou wordt toegewezen, hoef je alleen nog de administratiekosten over te maken en je krijgt de nachtvergunning CAV samen met een parkeerkaart thuisgestuurd.

Ben je geen OHV VISpashouder?
Zorg dan dat je OHV VISpashouder wordt! Dat kan nu ook heel gemakkelijk via het menu 'vergunningen - VISpas online bestellen'.
En vul alvast onderstaand registratieformulier in. Vul bij 'VISpasnummer dan je huidige VISpasnummer in, of een 0. Als er nog plaats is, wordt deze voor jou gereserveerd. Zodra je een OHV VISpasnummer hebt (maximaal een maand na het lid worden, maar als je online lid wordt binnen twee weken) geef je deze aan ons door. Daarna kan je de administratiekosten overmaken. Als deze betaling is ontvangen en je OHV VISpasnummer bekend, ontvang je de Nachtvergunning CAV.
Met een automatische incasso machtig je de vereniging om de volgende jaren met korting de kosten voor de vergunning te incasseren. Je krijgt deze dan ook automatisch thuis. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van het lopende jaar te zijn gedaan.

Een keer één of twee nachtjes vissen?
Het is nu voor OHV leden ook mogelijk om 1 of maximaal 2 nachten te vissen op de CAV.
De kosten zijn € 2,50 per nacht. Regel deze vergunning telefonisch met Erwin Jansen op 06-27909555.
Je ontvangt van Erwin een vergunning en eventueel een parkeerkaart en deze deponeer je beide na de sessie met vangstgegevens in onze brievenbus.

De Parkeerkaart
Auto’s die ’s nachts op de parkeerplaats van het Hulsbeek blijven staan, moeten herkenbaar zijn als auto’s van nachtvissers. Daarom geven wij een parkeerkaart uit, die met een touwtje of elastiek aan de binnenspiegel van de auto gehangen moet worden.  Op deze kaart staan geen persoonsgegevens. Deze kaart geeft geen recht om gratis te parkeren. Bij mooi weer wordt er door het Hulsbeek van s' ochtend tot eind van de middag parkeergeld gevraagd.
Let op: de parkeerplaats wordt 's nachts afgesloten voor inkomend verkeer. Ook in geval van calamiteiten is de parkeerplaats niet voor auto's toegankelijk. Dien je in de nacht te vertrekken, dan zou je door iemand anders vóór de slagbomen opgehaald kunnen worden. Het uitrijden is s' nachts wel mogelijk. Denk hierbij wel aan nachtelijk geluidsoverlast voor andere nachtvissers en nabijgelegen campings.

Voorwaarden en Gedragsregels Nachtvergunning CAV:

Voorwaarden:

 1. De houder van de Nachtvergunning CAV dient vispashouders van de OHV te zijn en zich te houden aan de wettelijke regels en de hierna genoemde voorwaarden en gedragsregels. Het niet in acht nemen van de gedragsregels, voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet. 
 2. De mate van het naleven van deze gedragsregels wordt meegenomen in de overweging om voor volgende jaren in aanmerking te komen voor een nieuwe nachtvergunning CAV. 
 3. Je gegevens worden ook aan de beheerder van het hulsbeek verstrekt. Dit in verband met de toegangscontrole en zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden. 
 4. De OHV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade.
 5. De OHV behoudt het recht voor om een uitgegeven nachtvergunning CAV zonder opgaaf van reden te weigeren of in te trekken. 
 6. Genoemde prijzen en de regeling zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Gedragsregels

 1. Er mag maximaal 2 aaneengesloten nachten gevist worden. 
 2. Bezoek van zonsondergang tot zonsopkomst is niet toegestaan. 
 3. Vissen met meer dan 2 hengels is verboden. 
 4. Het voeren moet tot een minimum worden beperkt. 
 5. Het gebruik van een degelijke onthaakmat is verplicht. 
 6. Een radiografisch gestuurd bootje is toegestaan, mits normaal gebruikt. 
 7. Een schuilmiddel (zoals vistentje/bivy/overwrap) is alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan. Maximummaat 3,00 m breed x 3,60 m lang. 
 8. Tenten moeten overdag afgebroken worden. 
 9. Drankmisbruik, lawaaioverlast en kampvuren zijn verboden. 
 10. Alle overige recreanten mogen geen enkele hinder ondervinden van de Nachtvergunning CAV houder. 
 11. Het is strikt verboden schade aan de flora en of fauna toe te brengen. 
 12. Er mag zich geen zichtbare afval bevinden in een straal van 20 meter rond de visplaats. Bij vertrek dient het afval op een verantwoorde manier afgevoerd te zijn. Faeces dient begraven te zijn. 
 13. Het registreren van visssessies en het registreren van vangsten is verplicht. Visloze nachten moeten dus ook worden geregistreerd! Het registreren kan alleen via het HVR Loket van www.vangstenregistratie.nl Instructies hiervoor ontvang je via e-mail.
 14. Vissers dienen, indien zij met de auto komen, vóór zonsondergang op het gebied aanwezig te zijn in verband met het afsluiten van het Hulsbeek door de beheerder. De parkeerkaart voor de auto dient door middel van een koord aan de binnenspiegel van de auto goed zichtbaar bevestigd te worden.
  Let op: de parkeerplaats wordt 's nachts afgesloten. Ook in geval van calamiteiten is de parkeerplaats niet voor auto's toegankelijk. Dien je in de nacht te vertrekken, dan zou je door iemand anders vóór de slagbomen opgehaald kunnen worden.

Vul het formulier hieronder in als je in aanmerking wilt komen voor een Nachtvergunning CAV.

Foutmelding 
 
VISpasnummer
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
geboortedatum
Akkoord voorwaarden
Opmerkingen