Controle

Controleurs:

Michel Holsbeek
Hans Holsbeek
Jeffrey Kamphuis
Bennie Kampstra
Marc Heck
Yke Scholten
Harry Liedenbaum
Ivo Meynders
Arno Jogems

Contact:
info@ohvoldenzaal.nl

Beschrijving:
Met de controle hebben we direct contact met de vissers (onze leden) en dus de mogelijkheid om ze te informeren over zaken die bij de OHV spelen, en anderzijds om informatie van de visser te ontvangen over zaken die aan de waterkant spelen. Zo krijgt de vereniging de 'ogen en oren' aan de waterkant. Met de controle stellen we de inkomsten voor onze hobby zeker. De opbrengst van de visdocumenten wordt namelijk gebruikt voor het verbeteren van de visserijmogelijkheden, het viswater en de visstand en voor de behartiging van de belangen van de sportvissers.
Met de controle neemt de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als de controle goed verloopt, staat de OHV sterker in de schoenen in de samenwerking met andere partijen zoals de gemeente, waterschappen en andere eigenaren van mogelijk interessant viswater.

De OHV wil de controle op visdocumenten goed organiseren omdat dit een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van onze hengelsportmogelijkheden. We vinden het belangrijk om de controleurs zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen bereiken dat alle controleurs op eenzelfde wijze met overtredingen omgaan en de vissers op een consequente manier benaderen. De OHV heeft tenslotte de ambitie om professioneel met de sportvisserij bezig te zijn.

De OHV heeft een aantal visvijvers waar gecontroleerd wordt. Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen het bestuurslid welke verantwoordelijk is voor de controle, en de controleurs. Deze vinden aan het begin en aan het eind van het visseizoen plaats. In de eerste vergadering (voorjaar) worden de viswateren onder de controleurs verdeeld en wordt het beleid en de uitvoering daarvan besproken. In de tweede vergadering (najaar) worden de resultaten besproken. De gegevens uit de rapporten, de signalen en verbeterpunten worden verzameld in een verslag welke aan het bestuur en eventuele andere belanghebbenden wordt aangeboden.

De controleurs van de OHV hebben allen de cursus 'controle visserijdocumenten' van Sportvisserij Nederland met goed resultaat gevolgd. Ze zijn niet alleen op de hoogte van de regels, maar het zijn ook sportvissers en hebben kennis van het water en verschillende vistechnieken. Je kunt ze dus gewoon van alles vragen, ze staan je graag te woord.