Wedstrijdcommissie

Commissieleden:

Nick Wissink 
Rick Holsbeek
Hans Bolink
Bert Bouman
     

Contact:
info@ohvoldenzaal.nl

Beschrijving:

Wedstrijdvissen is een sport voor jong en oud. De wedstrijdcommissie organiseert jaarlijks circa 11 wedstrijden voor (wedstrijd)vissers in de regio. In de competitie wordt over zes wedstrijden uitgemaakt wie de beste is. De prijsuitreiking vindt plaats, samen met de jeugdafdeling op een geplande avond in het najaar, zie hiervoor onze agenda op onze website. Verder zijn er nog diverse extra wedstrijden en een nachtwedstrijd. Meer informatie over deze wedstrijden en de competitie zijn elders op deze site te vinden.

De organisatie van de seniorenwedstrijden is in handen van de wedstrijdcommissie van de O.H.V. Vanaf de inschrijving tot en met de uitreiking van de prijzen zorgt de wedstrijdcommissie voor een goed en gezellig verloop van de wedstrijden en ziet zij erop toe dat alles eerlijk verloopt.