Reglement jeugd

                                                            Jeugd wedstrijdreglement

Introductie:
Om een wedstrijd goed en eerlijk te laten verlopen, heeft de jeugd wedstrijdcommissie een reglement opgesteld. Iedereen die meedoet aan onze wedstrijden, moet deze regels kennen.

Reglementen

1.Iedere jeugddeelnemer dient lid te zijn van de Oldenzaalse Hengelsport Vereniging.

2.Het gebruik van een leefnet is verplicht. Volgens de vergunning is dit een leefnet van min. 40 cm breed en
  150 cm lang, bij voorkeur fijnmazig.

3.Het is verboden met gekleurde maden, verse de vase, drijvend aas of wettelijk verboden aassoorten te vissen.

4.Er mag met één (1) hengel gevist worden. Hengelkeuze is vrij.

5.De competitie wordt gevist in 2 leeftijdscategorieën:
   Categorie 1: t/m 13 jaar
   Categorie 2: 14 t/m 17 jaar
   Peildatum leeftijd is 1 januari. Voorbeeld: ben je op 2 januari 12 jaar dan vis je mee in categorie 1.

6.Er worden 6 wedstrijden gevist, waarvan de beste 3 resultaten tellen voor de einduitslag. Bij minder dan 3        wedstrijden te hebben deelgenomen word je niet in de einduitslag vermeld en ontvang je ook geen eindprijs!

7.Bij een gelijke stand in punten is het gevangen gewicht van de 3 beste wedstrijden bepalend voor de einduitslag.

8.Zie www.ohvoldenzaal.nl voor meer algemene of andere actuele informatie.

9.Uitsluiting aansprakelijkheid.
9a). Exoneratiebeding Oldenzaalse Hengelsportvereniging.
De persoon die deelneemt aan een wedstrijd/evenement/activiteit gaat akkoord met de onderstaande bepalingen. Deelname zonder acceptatie van dit beding is niet mogelijk.
9b) Risico’s van deelname
Hoewel sportvissen geen gevaarlijke sport of buitenactiviteit is, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat bij een persoon of aan diens eigendom. Denk hierbij aan een val van een steiger, een fietser die over een hengel heen rijdt of het afgelasten van een wedstrijd/evenement waar al bepaalde kosten door de deelnemers voor zijn gemaakt. Veel schadeveroorzakende gevallen kunnen voorkomen worden door een goede voorbereiding van de deelnemer. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Zorg dus dat u beschikt over voldoende ervaring en u zelf goed voorbereidt. Loop voor een wedstrijd/evenement uw materiaal na, check het weerbericht, draag de juiste kleding enzovoort.
9c) Uitsluiting (deel) aansprakelijkheid
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging organiseert deze wedstrijd/dit evenement, maar heeft slechts beperkte invloed op het ontstaan van schade bij deelnemers. Zij aanvaardt daarom als organisator slechts in beperkte mate aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het deelnemen aan deze wedstrijd/evenement, en alleen voor zover deze haar wettelijk en rechtsgeldig kan worden aangerekend. In het algemeen is deelname voor eigen risico van de deelnemer(s) en aanvaardt de Oldenzaalse Hengelsportvereniging geen aansprakelijkheid voor schade welke niet gedekt en uitgekeerd wordt door een door haar afgesloten verzekering.
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke (deels) het gevolg is van (eigen) schuld van een schadelijdende of schadeveroorzakende partij.
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging aanvaardt ook nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigen van een wedstrijd/evenement of een deel daarvan.
9d) Gevolgen exoneratiebeding
Door uitsluiting van de een deel van de aansprakelijkheid zoals hierboven is weergegeven kan de deelnemer in sommige situaties door hem geleden schade niet verhalen op de organisator. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waar een deelnemer met gladde laarzen uitglijdt en daardoor een hengeldeel breekt en dit niet kan verhalen op de organisatie. Door het exoneratiebeding ontstaat qua aansprakelijkheid een situatie die vergelijkbaar is met het vissen buiten een wedstrijd/evenement om.

10.Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie dienen altijd te worden opgevolgd.

11.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend.

Wedstrijd reglementen:
1.Bij aankomst dient de jeugddeelnemer zich te melden bij de wedstrijdcommissie. Op vertoon van een geldige VisPas OHV wordt je ingeschreven voor deelname.

2.Het is een individuele wedstrijd, dus dat betekent dat je tijdens de wedstrijd op geen enkele manier geholpen mag worden. Iedereen heeft op deze manier gelijke kansen. Begeleiding is herkenbaar en voldoende aanwezig aan het water.
a. Een uitzondering op dit punt van regelement is dat in de categorie 1 ( t/m 13 jaar) door familie geholpen mag worden.

3.Je gaat pas naar de visplaats als je een lootje met je steknummer hebt.

4.Vóór het eerste hoornsignaal mag je alleen peilen.

5.Na het hoornsignaal mag beaasd, gevoerd en gevist worden. Je mag maximaal 500 gr. droogvoer gebruiken.

6.Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt door middel van twee hoornsignalen. Er wordt niet gewogen. De wedstrijd wordt verplaatst naar de daarvoor geplande reservedatum.

7.Als je er een vis aan krijgt die te groot of te zwaar is moet je op je eigen plaats blijven en proberen anderen niet te hinderen.

8.Alle vis (behalve aal, paling, snoek en snoekbaars), door de deelnemer zelf gevangen, die tussen het eerste en het tweede hoornsignaal zich in het schep- of leefnet bevindt, wordt gewogen.

9.Gedraag je sportief en laat je visplaats netjes en schoon achter want je bent gast in de natuur.