Reglement jeugd

1.Iedere deelnemer dient zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdcommissie, om zich in te laten schrijven, op vertoon van de vispas OHV.
2.Het is een individuele wedstrijd, dus dat betekend dat je tijdens de wedstrijd niet geholpen mag worden op welke manier dan ook, door alle niet-leden van de wedstrijdcommissie. Iedereen heeft op deze manier gelijke kansen. Begeleiding is herkenbaar voldoende aanwezig aan het water. Een uitzondering op dit punt van regelement is dat in de leeftijdsgroep t/m 13 jaar door een ouder, voogd etc. geholpen mag worden.
3.Je gaat pas naar de visplaats als je een nummer hebt. Je mag beginnen als het hoornsignaal heeft geklonken. Voor het hoornsignaal mag je alleen peilen. Na het hoornsignaal mag beaasd, gevoerd en gevist worden.
4.Je mag maximaal 500 gr. droog voer gebruiken.
5.Alle vis (behalve snoek en snoekbaars), door de deelnemer zelf gevangen, die tussen het eerste en het tweede hoornsignaal zich in het schep- of leefnet bevindt, wordt gewogen.
6.Het gebruik van een leefnet is verplicht. Volgens de vergunning is dit een leefnet van min. 40 cm breed en 150 cm lang, bij voorkeur fijnmazig.
7.Het is verboden met gekleurde maden, verse de vase, drijvend aas of wettelijk verboden aassoorten te vissen.
8.Je vist met één vaste hengel waarbij de hengellengte maximaal 7 mtr. (t/m 13 jaar) en 11,5 mtr. (14 t/m 17 jaar) is.
9.Als je er een vis aan krijgt die te groot of te zwaar is moet je op je eigen plaats blijven en proberen anderen niet te hinderen.
10.Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt door middel van twee hoornsignalen. Er wordt niet gewogen. De wedstrijd wordt verplaatst naar de daarvoor geplande reservedatum.
11.Het totaal gewicht van de geviste wedstrijden is bepalend voor de einduitslag. Blijkt dat er een gelijk gewicht is gevangen tussen de nummers 1 en 2 wordt er een extra wedstrijd gevist
12.De vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, verlies, beschadiging van hengels en andere materialen.
13.Gedraag je sportief en laat je visplaats netjes en schoon achter want je bent gast in de natuur.
14.Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie dienen altijd te worden opgevolgd.
15.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend.