Reglement roofviswedstrijd

                                                                                                                      Regelement roofviskoppel.

1. Aanmelden is verplicht. Dit kan via wesley.bolink@ohvoldenzaal.nl
2. Een ieder dient zelf zijn koppel aan te bieden, geen koppel betekend geen deelname.
3. Het samenkomen zal plaatsvinden in het clubgebouw van de O.H.V. om 09.00 uur. Elk team dient zich  
    persoonlijk te melden bij de wedstrijdcommissie. Hier zullen alle aanvullende informatie worden verstrekt.
4. Bij verhindering dient het team zich af te melden minstens 1 dag van te voren via email:
    wesley.bolink@ohvoldenzaal.nl of via whatsApp naar 0651983012
5. Elk team ontvangt op de dag van de wedstrijd een persoonlijke scorekaart, meetlint en deelnemersnummer.
6. Meetlinten zijn het bezit van de O.H.V. en dienen na afloop wedstrijd weer ingeleverd te worden bij de
    wedstrijdcommissie.
7. Gevist word er van 10:00 tot 16:00 uur, elk team dient er voor te zorgen dat hij/zij op tijd terug is bij het   
    clubgebouw. Niet om 16:00 uur terug betekend gediskwalificeerd.
8. Vissen is daar toegestaan in wateren landelijk ingebracht en in de wateren van de O.H.V.
9. Elk team dient er voor te zorgen dat hij/zij in het bezit is van een Mobiel met camera en internetfunctie.
10. Er word gevist volgend Catch/Photo/Release principe. Dit betekend dat alle vis na vangen en meten direct terug
      gezet dient te worden in het zelfde water waarin hij gevangen is.
11. Na het vangen van een vis dient men:
      a. De vis te fotograferen met het verkregen koppelnummer. (De vis en uzelf samen met het nummer dient
        goed zichtbaar op de foto te staan.)
       b. De vis te fotograferen op het meetlint samen met het verkregen koppelnummer.
          (De vis dient geheel en samen met de totale lengte zichtbaar te zijn op de foto.)
       c. De aanwezige locatie door te sturen.
       d. Foto’s die afwijken van de hierboven staande uitleg worden gerekend als niet gevangen.
12. Voor de puntentelling tellen de:3 grootste snoeken
                                                       4 grootste snoekbaarzen
                                                       5 grootste baarzen.
13. Bij het behaalde aantal van 1 soort vervalt de kleinste bij het vangen van een grotere.
      Er is geen minimum maat.
14. De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal gescoorde punten. De winnaar is het koppel met de
      meest gevangen centimeters.
15. Ook zijn er prijzen te verdienen voor de grootste vis in zijn soort.
16. Het is alleen toegestaan om met dood aas/ pieren of kunstaas te vissen.
17. Er mag maximaal met 1 hengel per persoon gevist worden.
18. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het clubgebouw van de O.H.V.
19. Uitsluiting aansprakelijkheid
19a). Exoneratiebeding Oldenzaalse Hengelsportvereniging.
De persoon die deelneemt aan een wedstrijd/evenement/activiteit gaat akkoord met de onderstaande bepalingen. Deelname zonder acceptatie van dit beding is niet mogelijk.
19b) Risico’s van deelname
Hoewel sportvissen geen gevaarlijke sport of buitenactiviteit is, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat bij een persoon of aan diens eigendom. Denk hierbij aan een val van een steiger, een fietser die over een hengel heen rijdt of het afgelasten van een wedstrijd/evenement waar al bepaalde kosten door de deelnemers voor zijn gemaakt. Veel schadeveroorzakende gevallen kunnen voorkomen worden door een goede voorbereiding van de deelnemer. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Zorg dus dat u beschikt over voldoende ervaring en u zelf goed voorbereidt. Loop voor een wedstrijd/evenement uw materiaal na, check het weerbericht, draag de juiste kleding enzovoort.
19c) Uitsluiting (deel) aansprakelijkheid
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging organiseert deze wedstrijd/dit evenement, maar heeft slechts beperkte invloed op het ontstaan van schade bij deelnemers. Zij aanvaardt daarom als organisator slechts in beperkte mate aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het deelnemen aan deze wedstrijd/evenement, en alleen voor zover deze haar wettelijk en rechtsgeldig kan worden aangerekend. In het algemeen is deelname voor eigen risico van de deelnemer(s) en aanvaardt de Oldenzaalse Hengelsportvereniging geen aansprakelijkheid voor schade welke niet gedekt en uitgekeerd wordt door een door haar afgesloten verzekering.
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke (deels) het gevolg is van (eigen) schuld van een schadelijdende of schadeveroorzakende partij.
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging aanvaardt ook nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigen van een wedstrijd/evenement of een deel daarvan.
19d) Gevolgen exoneratiebeding
Door uitsluiting van de een deel van de aansprakelijkheid zoals hierboven is weergegeven kan de deelnemer in sommige situaties door hem geleden schade niet verhalen op de organisator. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waar een deelnemer met gladde laarzen uitglijdt en daardoor een hengeldeel breekt en dit niet kan verhalen op de organisatie. Door het exoneratiebeding ontstaat qua aansprakelijkheid een situatie die vergelijkbaar is met het vissen buiten een wedstrijd/evenement om.