Reglement roofviswedstrijd

                                                                                                                      Regelement roofviskoppel.

1. Aanmelden is verplicht. Dit kan via wesley.bolink@ohvoldenzaal.nl
2. Een ieder dient zelf zijn koppel aan te bieden, geen koppel betekend geen deelname.
3. Het samenkomen zal plaatsvinden in het clubgebouw van de O.H.V. om 09.00 uur. Elk team dient zich  
    persoonlijk te melden bij de wedstrijdcommissie. Hier zullen alle aanvullende informatie worden verstrekt.
4. Bij verhindering dient het team zich af te melden minstens 1 dag van te voren via email:
    wesley.bolink@ohvoldenzaal.nl of via whatsApp naar 0651983012
5. Elk team ontvangt op de dag van de wedstrijd een persoonlijke scorekaart, meetlint en deelnemersnummer.
6. Meetlinten zijn het bezit van de O.H.V. en dienen na afloop wedstrijd weer ingeleverd te worden bij de
    wedstrijdcommissie.
7. Gevist word er van 10:00 tot 16:00 uur, elk team dient er voor te zorgen dat hij/zij op tijd terug is bij het   
    clubgebouw. Niet om 16:00 uur terug betekend gediskwalificeerd.
8. Vissen is daar toegestaan in wateren landelijk ingebracht en in de wateren van de O.H.V.
9. Elk team dient er voor te zorgen dat hij/zij in het bezit is van een Mobiel met camera en internetfunctie.
10. Er word gevist volgend Catch/Photo/Release principe. Dit betekend dat alle vis na vangen en meten direct terug
      gezet dient te worden in het zelfde water waarin hij gevangen is.
11. Na het vangen van een vis dient men:
      a. De vis te fotograferen met het verkregen koppelnummer. (De vis en uzelf samen met het nummer dient
        goed zichtbaar op de foto te staan.)
       b. De vis te fotograferen op het meetlint samen met het verkregen koppelnummer.
          (De vis dient geheel en samen met de totale lengte zichtbaar te zijn op de foto.)
       c. De aanwezige locatie door te sturen.
       d. Foto’s die afwijken van de hierboven staande uitleg worden gerekend als niet gevangen.
12. Voor de puntentelling tellen de:3 grootste snoeken
                                                       4 grootste snoekbaarzen
                                                       5 grootste baarzen.
13. Bij het behaalde aantal van 1 soort vervalt de kleinste bij het vangen van een grotere.
      Er is geen minimum maat.
14. De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal gescoorde punten. De winnaar is het koppel met de
      meest gevangen centimeters.
15. Ook zijn er prijzen te verdienen voor de grootste vis in zijn soort.
16. Het is alleen toegestaan om met dood aas/ pieren of kunstaas te vissen.
17. Er mag maximaal met 1 hengel per persoon gevist worden.
18. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het clubgebouw van de O.H.V.