Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Ledenvergadering 2020

terug naar overzicht

Maandag, 21 september 2020 (19:30)

Zaal gelegenheid Camping Jambor Bornsedijk 103 7576 PG Oldenzaal

Uitnodiging voor alle leden van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging


In verband met het naleven van de COVID-19 regels, zijn we genoodzaakt u te vragen om zich vooraf aan te melden voor de ALV.
U kunt zich hier aanmelden: ALV OHV 2020

op maandag 21 september 2020, 19.30 uur
Locatie: Camping Jambor, Bornsedijk 103, te Oldenzaal


Agenda:

1.Opening

2.Notulen ALV 2019

3.Secretaris: Jaarverslag 2019

4.Penningmeester: jaarrekening 2019 en begroting 2020
(Een overzicht ligt ter inzage op tafel tijdens de vergadering. Geïnteresseerden zijn in de gelegenheid de volledige balans in te zien bij de penningmeester tussen 19.00 en 19.15 uur.)

5.Verslag kascontrolecommissie

6.Mededelingen van de voorzitter

7.Vaststelling contributie jeugd en senioren 2021

8.Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn de heren M. Holsbeek en N. Wissink. Genoemden stellen zich herkiesbaar. Voorzitter Dhr A. van Eeten is tussentijds op eigen verzoek afgetreden. Het bestuur stelt de Dhr H. Holsbeek voor als kandidaat voor de vacante bestuursfunctie.  Tegenkandidaten voor bovengenoemde dienen zich 48 uur voor de vergadering bij het bestuur te melden, met een bereidverklaring van de kandidaat en schriftelijke motivatie, ondertekend door tenminste tien leden.

9.Huldiging jubilarissen

10.Verzoeken van leden aan de vereniging 
Verzoeken dienen uiterlijk 14 september 2020 bij het bestuur te worden ingediend

11.Rondvraag en sluiting

De pauze zal door de voorzitter worden ingelast.

Namens het bestuur van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging,

M. van Genderen
Secretaris