Algemene Ledenvergadering OHV

terug naar overzicht

Vrijdag, 31 maart 2023 (19:30)

Aan: alle leden

Uitnodiging voor de  Algemene ledenvergadering

Deze zal worden gehouden op vrijdag 31 maart 2023, aanvang 19.30 uur
Locatie: Schietsport Vereniging het Mikpunt, Meeuwenstraat 2, te Oldenzaal

Wij heten u hier van harte welkom.

Agenda:

1.Opening

2.Notulen ALV 2022

3.Secretaris: Jaarverslag 2022

4.Penningmeester: jaarrekening 2022 en verslag kascontrolecommissie:

(Een overzicht ligt ter inzage op tafel tijdens de vergadering. Geïnteresseerden zijn in de gelegenheid de volledige balans in te zien bij de penningmeester tussen 19.00 en 19.15 uur.)

5.Mededelingen van de voorzitter

6.Begroting 2023

7.Vaststelling contributie jeugd en senioren 2024

8.Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn de heren M. Holsbeek en N. Wissink. Genoemden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten voor bovengenoemde dienen zich 48 uur voor de vergadering bij het bestuur te melden, met een bereidverklaring van de kandidaat en schriftelijke motivatie, ondertekend door tenminste tien leden.

9.Huldiging jubilarissen

10.Verzoeken van leden aan de vereniging

Verzoeken dienen uiterlijk 24 maart 2023 bij het bestuur te worden ingediend: info@ohvoldenzaal.nl

11.Rondvraag en sluiting

De pauze zal door de voorzitter worden ingelast.


Namens het bestuur van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging,

M. van Genderen
Secretaris

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies