Reglement senioren

Wedstrijdreglement competitie senioren

1. Aanmelden is verplicht.
2. Loting zal plaatsvinden in het clubgebouw van de O.H.V om 7.15 uur. Bij aankomst dient een ieder zich persoonlijk te melden bij de wedstrijdcommissie voor inschrijven en loten voor het plaatsnummer.
3. Het is verplicht om je af te melden als je een wedstrijd niet mee kunt/wilt doen. Dit kan bij Nick Wissink en moet tenminste 1 dag van te voren via de e-mail: nick.wissink@ohvoldenzaal.nl of een WhatsApp naar 06-20302404.
4. Bij het niet afmelden krijg je 25 strafpunten.
5. U dient ten alle tijde plaats te nemen op het plaatsnummer dat door u geloot is; het is niet toegestaan te “verkassen” of te ruilen indien de plaats niet bevalt. (in voorkomend geval kan er alleen verplaatst worden in overleg met de wedstrijdcommissie.
6. Deelnemers gaan gezamenlijk naar hun visplaats, als het signaal hiervoor gegeven is door de wedstrijdcommissie. Voeren en vissen is eerst toegestaan, wanneer het eerste enkele signaal is gegeven. De wedstrijd is beëindigd bij het laatste, dubbele signaal. De hengel dient dan direct opgehaald te worden.
7. De vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of verlies/beschadiging van hengels en/of andere materialen.
8. Alle vis (behalve aal, paling, snoek en snoekbaars) wordt gewogen. Vis die tijdens de wedstrijd is gehaakt, telt mee voor de weging, als de vis binnen het laatste signaal is gehaakt mag deze nog ingehaald worden.
9. Er wordt uitsluitend gevist op gewicht. Iedere vijver is een aparte poule.
MAXIMAAL 25 KILO PER LEEFNET. Meerdere leefnetten toegestaan.
Zit er 25 kilo in de leefnetten dan verzoeken wij u de vis te verdelen over de leefnetten. Iedere vijver is een aparte poule.
10. De dagprijzen zijn per poule gelijk. Iedere deelnemer heeft prijs. Prijzen dienen wel persoonlijk te worden opgehaald. De prijsuitreiking is aansluitend aan de wedstrijd in het clubgebouw van de O.H.V.
11. Iedereen vist een gelijk aantal wedstrijden op ieder water.
12. Er worden 6 wedstrijden gevist, waarvan de beste 4 resultaten tellen voor de einduitslag. Bij minder dan 4 wedstrijden te hebben deelgenomen wordt je wel in de einduitslag vermeld en ontvang je  geen eindprijs!
13. Bij een gelijke stand in punten is het gevangen gewicht van de 4 mee tellende wedstrijden bepalend voor de einduitslag.
14. Zie de wedstrijden op ohvoldenzaal.nl voor bepalingen over aantal te gebruiken hengels, type visserij, of andere actuele informatie. Hulsbekenkamp: Vrije hengel, maximale vis afstand is 16 meter inclusief hengellengte. Stakenbeek en de Kloot: vrije hengel. 
WEERHAAKLOOS VISSEN IS VERPLICHT
15. Tijdens de wedstrijd mogen zich niet meer hengels of hengeldelen zich boven het water bevinden, dan toegestaan is om mee te vissen.
16.Het leefnet dient fijnmazig bij voorkeur een karper leefnet, minimaal 200 cm lang te zijn bij een diameter van minstens 40 cm; de opening bij een rechthoekig leefnet dient een afmeting te hebben van minstens 30 x 40 cm.
17. Dode vis komt niet voor weging in aanmerking.
18. Hulp van derden is niet toegestaan. (alleen bij toestemming vooraf van de wedstrijdcommissie)
19. Verboden te parkeren op het gras of stoep, maar uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
20. In géén geval mag de visser zijn of haar mede wedstrijd deelnemers hinderen.
21. Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd door de wedstrijdcommissie gestaakt door middel van een driedubbel hoornsignaal; er wordt dan niet gewogen.
22. Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie en/of controleurs dienen onverwijld te worden opgevolgd.
23. Wedstrijddeelnemers die zich niet aan dit reglement houden, kunnen gediskwalificeerd worden.
24. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend.


September 2021 de wedstrijdcommissie